Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  
Homepage / Afdelingen en behandelaanbod / Poliklinische operaties

Patiëntinformatie - Poliklinische operaties

Op alle afdelingen van het St. Willibrord-ziekenhuis worden poliklinische operaties met succes uitgevoerd.† Details kunt u vinden in de afdelingsspecifieke informatie.

Let a.u.b. op de volgende algemene instructies om uw behandeling optimaal te laten verlopen:†

Wat moet u voor het vooronderzoek meenemen?

 • Een actuele verwijsbrief†
 • Alle voor u beschikbare schriftelijke bevindingen, ecg's, MRI- of röntgenbeelden en uitlegbrieven†
 • Uw papieren van de zorgverzekering, identiteitsbewijs, zorgpas voor noodhulp en eventuele verklaringen waaruit blijkt dat u een allergie hebt of dat u Marcoumar gebruikt††

Wat moet u voor de operatie meenemen?

 • Zie boven (hetzelfde als voor het vooronderzoek)†
 • Beschikbare krukken bij een operatie aan de benen†
 • Doelmatige, makkelijke kleding†
 • Neem a.u.b. alleen de noodzakelijke waardevolle spullen mee (wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies of diefstal!)†
 • Een lijst met daarop de medicatie die u regelmatig inneemt alsook de dagelijkse dosis


Als u Marcoumar gebruikt, moet vooraf met de huisarts worden kortgesloten of de ingreep poliklinisch kan plaatsvinden.

Drie dagen voor de operatie moet u hoe dan ook stoppen met het gebruik van Metformin®, Mescorit®, Mediabet®, Diabetase®, Glucophage® en Siofor®. Bespreek dit van tevoren altijd met uw huisarts!

Verdere inlichtingen:

 • De verzorging na de operatie vindt plaats op daarvoor aangewezen afdelingen. Hier is de aanwezigheid van uw naasten direct mogelijk.†
 • Na de operatie krijgt u een ontbijt.†
 • Het ontslaggesprek vindt plaats na een verkoevertijd van enkele uren na de operatie. Daarna kunt u zich laten ophalen (taxi of ziekenvervoer kan geregeld worden). Let goed op: wij kunnen u alleen ontslaan als u opgehaald wordt en er tot de volgende morgen een meerderjarige persoon beschikbaar is voor hulp!†
 • De deelname aan het verkeer en het bedienen van machines is de eerste 24 uur na de operatie verboden!†
 • Indien er bij u een drain voor bloed of wondvocht in de wond is aangebracht, verzoeken wij u deze niet aan te raken. Deze zal later door ons worden verwijderd.†
 • Bij uw ontslag ontvangt u pijnmedicatie en eventueel injecties om trombo-embolieën tegen te gaan.†
 • In noodgevallen kunt u 24 uur per dag terecht op onze spoedeisende hulp.†
 • Bij acute noodgevallen a.u.b. het alarmnummer (tel.: 112) bellen of de doktersdienst (tel.: +49 180-5044100) alarmeren.† Zorg ervoor dat u thuis altijd de mogelijkheid hebt om telefonisch contact op te nemen.


Mocht er in een uitzonderingsgeval een verschuiving van uw operatiedatum plaatsvinden, dan vragen wij om uw begrip. U krijgt in dat geval op tijd bericht en we maken zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met u. Als u zelf verhinderd bent op uw operatiedatum, vragen wij u ook om dit op tijd te melden.

Wij hopen dat u zich goed voelt op de dag van de operatie in het St. Willibrord-ziekenhuis en wensen u nu al een voorspoedige genezing.